آموزش به شيوه اروپايی

امروز دخترم دو قدم راه رفت! جوجه های من دير راه ميفتن. پسرم که کف پاش صافه. در مورد کوچيکه بايد صبر کنم ببينم اين مشکلو داره يا نه. راستی من هنوزم عادت خوب کتاب خوندنو دارم. گاهی از اوقات ناپرهيزی ميکنم و چيزايی رو ميخونم که دوست دارم. اما اغلب متناسب با شرايطم مجبور به انتخاب ميشم. يکی از اين انتخابا يه کتاب خوبيه به اسم همه کودکان تيزهوشند اگر… که چاپ نشر دانش ايرانه. با تموم ارادتی که به کتاب و نويسنده و مترجم و انتشارات و خواننده‌های محترمش دارم ميخوام توجه شما رو به صفحه ۶۰ کتاب جلب کنم. اونجا که راجع به آموزش کنترل کار بزرگس! توی قسمت چگونه ميتوانيد به بچه های ۱۸ ماهه تا ۲ ساله کمک کرد نوشته: «بگذاريد با شما به توالت بيايد. کودک خود را از آمدن به داخل توالت همراه شما، منع نکنيد. او از حرکات شما، هنگاميکه آمادگی دفع با اختيار را داشته باشد، تقليد خواهد کرد.»

توالت خونه شما ايرونيه يا فرنگی؟

amoozesh

یک دیدگاه برای ”آموزش به شيوه اروپايی

  1. بازتاب: آهوی خرامان | نوشی و جوجه‌هایش

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.