حریم

راستی تا حالا به YAHOO MESSENGER فکر کردين؟ اگه مايل به CHAT نباشين ميتونين INVISIBLE بشين. اگه مايل به ارتباط با يه آدم خاصی نباشين ميتونين اونو IGNORE کنين. ميتونين وارد ROOM بشين اما ساکت بمونين. ميتونين وارد اتاق نشين و فقط با دوستای قديمی گپ بزنین. واسه ADD کردن حتما رضايت دو نفر لازمه اما در مورد IGNORE کافيه که فقط يه نفر تصميم بگيره. حتی اگه کسی رو ADD هم کرده باشين واسه شنيدن صداش يا ديدنش بازم بايد ازش اجازه بگيرين… تا حالا به اينا فکر کردين؟ چندتای شما اين قوانينو توی زندگی واقعی تونم رعايت ميکنين؟ چند تا زن مطلقه، بيوه  يا تنها رو ميشناسين که بقیه وقت و بی وقت به گناه نکرده تنها زندگی کردن مزاحمشون ميشن و فکر ميکنن که طرف بعله…؟ شيرين، دوستم که شوهرش تو يه شهر ديگه کار ميکنه و ماهی ۵ – ۶ روز اينجاست ديروز تعريف ميکرد که يکی از همسايه‌هاش که سن باباشو داره به بهانه کاری اومده در خونه‌ش و ميخواسته مزاحمش بشه. آخه ما چرا به حريم آدما احترام نميذاريم؟