اندر فواید جوجه‌داری

امروز واسه گرفتن حقوق بازنشستگی پدرم که از سر لطف اونو به ما ميده به بانک رفتم. پول خيلی زيادی نيست. اما کلی کمک حال منه و من هميشه بعد از گرفتن اون پول اولين کاری که ميکنم خريدن يه پرس جوجه کبابه واسه پسرم (اينو از بابت دوستانی نوشتم که گفتن بعد از آشنايی با جوجه‌هام ديگه نميتونن جوجه کباب بخورن!) حالا ميخوام بعد از کلی نک و ناله که کردم بگم بابا جوجه داری زياد هم بد نيست. خصوصا توی بانک… يا اونقدر گريه ميکنن و بلند بلند حرف ميزنن که واسه دک کردنتون زود به کاراتون ميرسن يا اونقدر شيرين زبونی ميکنن و دل همه رو ميبرن که واسه خاطر گل روی اونا کارتونو زود راه ميندازن. امروز توی بانک از بس پسرم يه بند داد زد بانک تجارت در خدمت شماست، بیچاره رئیس شعبه از جاش پاشد و زیر لبی به کارمندش گفت : کار این مادرو زودتر انجام بدین تا بره!