بانک ملت شعبه محل زندگی ما

هر بچه ايی به يه چيزی علاقه داره. حالا ميون اين همه چيزای خوب دنيا پسر ما هم عاشق بانکه. تموم بانکا رو ميشناسه. اسمشون رو ميخونه. آرمشون رو بلده و حتی شعارشون رو هم ميدونه. – مثلا ميدونه شعار بانک رفاه کارگران اينه: بانک رفاه بانک همه! – امروز صبح به لطف يه دوست تونستم پول تلفن رو بپردازم. خوب طبيعيه که واسه پرداختش رفتيم بانک.

بغلش کردم که بهتر ببینه. (کوچیکه تو کالسکه ش خوابیده بود) تمام مدت با دقت به کار دستگاه اسکناس‌شمار خيره شده بود. کارم که تموم شد خواستم بذارمش پائين که با احترام خاصی به صندوقدار گفت: ميشه به من چن تا از اين علامتای بانک بدين؟ صندوقدار تا اومد سئوال کنه، توضیح دادم: منظورش باند روله. خنديد و ۵-۶ تايی باند رول نو داد.
برگشتنی پرسيد: مامانی چرا خود آقاهه پولا رو نشمرد؟ گفتم: خوب پولا چون زيادن، ممکنه اشتباه کنه. با لجاجت سرشو تکون داد و گفت: نخیرم. اون هيچوقت اشتباه نميکنه… ديدی به من علامت نو داد؟
راستش من زیاد حرفشو جدی نگرفتم. فقط عصر بود که فهميدم منظورش چیه. پسرک توی همه بانکا درخواست باند رول ميکنه. اما فقط اينجا بهش چند تا باند رول داده بودن. اونم نوی نو!
راست ميگفت. فکر ميکنم همه تا حالا اشتباه ميکردن که بهش باند رولهای کهنه ميدادن!