خاله نوشی

دیدین بعضی وقتا بعضیا به لقبشون وصل میشن؟ مثلا من کسی رو میشناسم که به داییش میگفت دایی مژده! چون اسم دختر داییش مژده بود. یا بعضیها فقط با عنوان تحصیلیشون شناخته میشن. مثل همسایه پایینی ما که دکتره. حالا صد سال اگه به من بگن آقای فلانی، من فکر میکنم منظورشون باباشه!
چند سال پيش وقتی هنوز پسر خواهرم مهد کودک ميرفت، يه روز ازش پرسيدن: عزيزم اسم خاله شما چيه؟ بدون معطلی گفت: من خاله ندارم. ظهر وقتی خواهرم ميره که پسرشو از مهد بياره، مدير مهد بهش ميگه: خانوم … چه حيف، شما خواهر ندارين؟ خواهرم با تعجب ميگه: چرا من يه خواهر دارم. چطور مگه؟ وقتی جريان رو براش تعريف ميکنن با کمی دلخوری به پسرش نگاه ميکنه ميگه: مامان جان، شما که خاله داری.. خاله نوشی!پسرک با بی تفاوتی ميگه: نه بابا… اون که خاله م نيست. فقط اسمش خاله نوشيه!