یک نوشته از مهسا

امروز قبل از ناهار خاله من حسابی سرگرم خوندن نوشته هات شده بود ، تا کار به جايی کشيد که دختر کوچولوی ۵ سالش که ديد به هیچ بهونه ای نمی تونه مامانش رو از پای اين کامپيوتر بلند کنه اومد و داد زد که ديگه خوندن جوجی و نوشه هاش بسه! بياين ميز رو بچينين!

ببينين! شما قشنگتر از من مينويسين. اينو توی نظرخواهی نوشته آقا عزت ديدم و خيلی خنديدم.

نکته: گاهی پيش مياد که منم وقتی ميخوام ایميلها رو چک کنم نام کاربر رو مينويسم جوشی و جوجه‌هاش! جای کلیدهای j و n راستش کمی نزدیکه!