تقويم مرگ

يه آقايی برام پيغام عجيبی گذاشته بودن. نوشته بودن که سه ساله ازدواج کردن و شکر خدا مشکلی هم ندارن و خانومشون هم باردارن. فقط ميترسن که اگه بميرن چه بلايی سر خانوم و بچه‌شون مياد. در آخر هم از من راهنمايی خواسته بودن که من چيکار ميکنم.
راستش من مدت زيادی راجع به اين موضوع فکر کردم اما درست و حسابی دستگيرم نشد که منظور اين آقا دقيقا چه نوع نگرانی است….
حالا…. شما رو به ديدن تقويم مرگ دعوت ميکنم. ضمنا اگه انگ صهيونيستی بهم نميچسبونين! صرفا جهت احترام بايد بگم که من اولين بار اين تقويم رو توی وبلاگبچه بهودی ديدم و خيالم راحت شد که حداقل تا ۳۰ سال ديگه زنده ميمونم!توبه نامه!: فقط محض رضای خدا منو قاطی بازيهای سياسيتون نکنين. من از کل مطالب وبلاگ اين آقا فقط همين رو دوست داشتم.