خانه قشلاقی

راستی توی اين سرما چسبيدن به يه شومينه گرم توی يه خونه قشلاقی خيلی دلچسبه… قبول ندارين؟

خلاصه اينکه ببينين چه قالب خوشگلی داره وبلاگ اين آقا… فقط همين….!