تست شنوايی سنجی

بچه‌های من لوزه‌های بزرگی دارن. زياد مريض ميشن، شبا دمرو ميخوابن، گاهی هم خرخر ميکنن. ديگه مرسوم نيست که لوزه بزرگ رو عمل کنن، اما يه استثنا هست که دکتر تصميم میگیره لوزه رو عمل کنه، اونم وقتيه که شنوايی بچه دچار اختلال بشه. اغلب اين تيپ بچه‌ها رو ميبرن شنوایی‌سنجی که ببينن مشکلی دارن یانه. به منم گفتن که این کارو بکنم.

چند روز پيش رفتیم خونه یه دوستی که تازگيا نامزد کرده. دقیقا وقتی رسیدیم که نامزدش داشت خداحافظی میکرد. سلام و احوالپرسی کردم و بی‌معطلی اومدم تو. معلوم بود که میخوان تنها باشن، چون با دور شدن ما شروع کردن به پچ پچ کردن. من که هیچی نمیشنیدم اما نميدونم چی شد که پسرم بلند گفت: مامانی چرا این آقاهه به خاله نگار گفت دوستت دارم؟ این کیه که دوسش داره؟
نگار و نامزدش بدجوری زدن زیر خنده…

فکر ميکنين لازم باشه پسرم رو ببرم شنوايی‌سنجی؟