سلام

سلام… خوبم. از دادگاه درخواست زمان کرديم واسه توافق. حالا يا طلاق يا زندگی… بدون جنگ و درگیری. همون که منم میخوام. ديگه ازم نپرسين چی شد… به وقتش خواهم گفت. فقط يه متن بايد براتون بنويسم در مورد اون هفتاد و خورده‌ايی پيام پايينی… به علاوه چند تا مطلب جديد از جوجه‌ها.

شما خوبين… ميدونستين؟