دستگيری رنگين کمان

ميخوام متن پايين رو پاک کنم و اين کار اصلا بی‌احترامی به کسی نيست. فقط فکر ميکنم اگه کسی نميخواد يا نميتونه بفهمه، ما هم بهتره خودمون رو خسته نکنيم.
موضوع مهم اينه که نويسنده وبلاگ رنگين کمان دستگير شد. ميتونين توی آهو راجع بهش بخونين.