سوادآموزی 

تازگيا پسرم از روی دفتر تلفن ياد گرفته الفبا رو بخونه. من يادش ندادم. ميدونم که ياد دادن الفبای فارسی کار سختيه که فقط يه معلم از عهده‌ش برمياد. اما وقتی خودش سعی ميکنه من نميتونم جواب سربالا بهش بدم. روش یادگیریشم اینجوریه که میپرسه: اين چه حرفيه؟ مثلا ميگم: نون. ميگه: مثل چی؟ ميگم: مثل نوشی!

چند روزه که همه حروف الفبا رو ياد گرفته. گفتم حالا که ياد گرفته بذار باهاش کلمه‌ها رو کار کنم. دونه دونه شروع کرديم تا رسيديم به حرف لام. گفتم اين چيه؟ گفت: لام مثل لامصب!

فکر ميکنم واسه باسواد شدنش يه کمی زود بود.