چای مسموم‌کننده 

من در مورد چای ضد و نقیض زیاد شنیدم. میدونین، چای چیزی نبوده که ما رو به خوردنش تشویق کرده باشن. تا جایی که یادمه میگفتن به بچه چای نده… حالا چند وقته هر جا میرم بهم میگن تلویزیون گفته چای واسه بچه‌ها مفیده… من که گيج شدم.
به هر حال تصميم گرفتم که يه مقدار کمی چای کمرنگ تو برنامه غذایی بچه‌ها جا بدم…. البته بزرگه که ميخورد… منظورم کوچيکه‌ست.

چند روز پيش داشتم استراحت ميکردم که ديدم دوباره سر و صداشون بلند شد. با بيحوصلگی اومدم ببينم باز چه خبره… ديدم يه شيشه شير، که از شب قبل توش یه کمی چای مونده بود، باعث دعواشون شده. گفتم بذار مداخله نکنم، ببینم چیکار میکنن. دخترم میخواست چای رو بخوره اما پسرم سعی میکرد شیشه رو از دست خواهرش در بیاره و با جیغ و داد میگفت: نخور اینو خواهری، سمی شده، نخور فقط سوسکا از این سم سیاها میخورن…

راستی چای سیاه شب مونده، سم مخصوص سوسکاس؟