خانه نو 

از شيوا بخاطر اين تمپليت زيبا خيلی خيلی ممنونم…
راستی منم بيشتر از شما راجع به ایشون چیزی نميدونم… ازم نپرسين که منم بی‌اطلاع هستم!!