بوسه

 

 

من و پسرم يه بازی اختراع کردیم که بین ما، مادر و پسر خیلی خوشاينده…

ما، گونه همديگه رو بوس ميکنيم! اما هر بار به يه شکلی و هر بوسی هم يه اسمی داره. مثلا بوس پيشی که اول موها رو ناز ميکنیم و بعد بوس. يا بوس هاپی که اول صورت رو بو ميکنیم و بعد بوس ميکنیم. یا اون بوسی که من خيلی دوست دارم: بوس گرگی. چون هم بوسه و هم گاز…

حالا اين ميون يه بوس ديگه هم هست که پسرم تازگيا به ليست اضافه کرده، به اسم بوس خواهر کوچیکه. فکر ميکنين چه جوری ميتونه باشه؟

هيچی! اول موهاتونو محکم ميکشه و بعدم بوستون ميکنه!