پشمک

آسمون پر شده از ابرای سفيد گرد و توپولی… توی دل منم از همين ابراست الان… منتها شيرين شيرين… مثل پشمک… برين اينو بخونين.