بی‌سر و سامان 

اينم يه روايت از دنيای امروز…. هر چند بيشتر از کرم ياد بی‌پناهی خود آدما افتادم.
از دوست گلم هم ممنون که اين آدرس رو به من داد… اول رفتم وبلاگش رو نگاه کردم ببينم اگه اشاره‌ایی داشته، مستقيما بفرستمتون سراغ وبلاگ خودش، اما لينک نداده بود.