تشنگی شبانه 

فکر کنم حدودا ساعت شيش و نيم صبح بود که پسرم صدام کرد. من بيدار بودم. آروم رفتم بالای سرش و گفتم: چی ميخوای مامان؟ نیمه خواب نیمه بیدار بود، گفت: آب. رفتم و براش آب آوردم. ( يادمه منم وقتی بچه بودم خيلی دوست داشتم نصفه شبا بيدار شم و از بابام يه ليوان آب بخوام.. منم مثل بابام آدم کم خوابی شدم. ) ليوان رو دادم دستش و خواستم بيام بيرون که يهو ياد يه چيزی افتادم.برگشتم تا… اما دیگه دير شده بود. طفلکی همزمان با وقتی که داشت آب ميخورد، دراز کشيد…
فکر کنم نیم ساعتی صرف عوض کردن لباسا و رو تختی و پتوش شد!

پيوست: بابا مُردم از بس بخاطر دخالت ندادن احساسات مادرانه‌ توی متنام، خودمو سانسور کردم… ميدونم اين بچه‌ها واسه شما هم دوست داشتنين اما ميخوام واسه اولين بار همون جور که دلم ميخواد مادرانه برخورد کنم نه مثل يه ناظر. پس پیشاپیش معذرت میخوام: الهی فدای اون چشای خوشگلت بشم. قربون قدت برم… ببخش که مامانی ولت کرد و ميخواست از اتاق بره بيرون. مامان خیلی وقتا خیلی خسته‌س. اما چیزی که هیچ وقت یادش نمیره اینه که به خاطر تو و خواهریه که تا حالا مبارزه کرده. مامان قربون صداتون شه. مامان دوری و ناراحتی‌تون رو نبينه. مرد خونه من. پسر گل من. فقط خدا خدا ميکنم اونقدر کنارت بمونم که بزرگ شدنت رو ببينم. اونقدر که بدونم بدون منم ميتونی با زندگی کنار بيای. مامانی، يعنی ميشه يه روزی صدات کنم که بيا کپسول گاز رو از انباری بيار و عوض کن؟ يعنی ميشه يه روزی بگی مامان عاشق شدم؟ یعنی میشه تا اون روز من کنار تو بمونم؟ دوستت دارم گلم. دوستت دارم.

.
بعد از تحرير: ۱- چيه؟ مگه مامانتون تا حالا اينجوری با شما صحبت نکرده؟
۲- خوب آره. اينجا که من زندگی ميکنم هنوز گاز شهری نداره. بايد کپسول بخريم.
۳- دلم ميخواست واسه بچه‌هام مثل سرجيو اسم مستعار بذارم…. واسه پسرم هنوز اسم خوبی پيدا نکردم اما من خيلی وقتا دخترم رو ناشا صدا ميکنم. که هيچ علت خاصی هم نداره… شما هم از اين به بعد به دخترم بگين ناشا.
۴- ببخشين که اين متن اين قدر لوس شد.. اولش که اجازه گرفتم.