آلوشا… زيروتن و روسيه!

چند تا موضوع… يکی اينکه ميشه لطف کنين و آدرس شعبه‌های مختلف فروشگاه زيروتن تهران رو به من بگين؟

و ديگه، اسم بچه‌ها… من عادت دارم بچه‌ها رو به اسمی بجز اسم خودشون صدا کنم. نميدونم چرا يه کمی هم شبيه کلمه‌های روسی ميشه. پسرم رو هم غالبا آلوشا يا آلوشکا صدا ميکنم… بازم ميگم اين اسمها با اسمهای خودشون خيلی فاصله داره و اغلب معنی خاصی هم ندارن… شما هم ميتونين، اگه دوست داشتین پسرم رو مثل خودم صدا کنين.

راستی مـــــرد جوان آلوشا يا آلوشکا به روسی معنای خاصی ندارد؟

پيوست: در آخرين دقايق اينـــــــو خوندم و مردم از خنده!