حکايت همچنان باقيست 

امروز پسرم بيهوا ازم پرسيد: «مامانی چرا اون دکتره دم کنی گذاشته بود رو دهنش؟!!!»

.
فکر ميکنين راه ساده‌ايی باشه واسه توضيح انتقال بيماری و راه‌های جلوگيری از اون، که منجر به سئوالات سخت‌تر نشه؟!