ماهنامه زنان

از وبلاگ زنانه ها
زنان را نجات دهيم. نگذاريم مجله خوب زنان، که تريبون بسيار فعالی برای نوشته ها و مسائل زنان ايران است به ورشکستگی مالی برسد. کاری کنیم. در اينجا خبر را بخوانيد.
می‌دانم که در ايران جناح‌بندی‌های مختلف وجود دارد، مثل خارج از کشور، و می‌دانم که بسياری ممکن است اين جناح‌بندی‌ها را در کمک کردن و يا نکردن به نشريات، موثر بدانند. برای من ماهنامه زنان يکی از معدود نشرياتی است که معضلات زنان را در جامعه ايرانی به تحرير در‌می‌آورد. نشريه خوب فصل زنان، (جنس دوم) نيز با مشکلات مالی فوق‌العاده زيادی ـ و نيز مشکلات ديگر ـ هر چهار ماه يک بار منتشر می‌شود. از تمام وبلاگ‌نويسان زن و تمام مردان آزاده در وبلاگستان تقاضا می کنم که کاری کنيم زنان مجبور به تعطیل نشود. زنان نه به لوگوی حمايتی احتياج دارد و نه به جمع کردن امضا. اين نشريه خوب زنان خيلی ساده، به پول احتياج دارد. کاری کنيم.

پیوست از نوشی: پیشنهاد فرهمند هم بد نیست. ایشون پیشنهاد دادن که میتونیم اشتراک یه ساله بگیریم. البته این جای کمکای بلاعوض رو نمیگیره اما بد هم نیست. میتونین برای گرفتن اشتراک 12 شماره با پست سفارشی از ماهنامه زنان، مبلغ 8700 تومان به حساب جاری 1970 به نام مجله زنان – بانک ملی شعبه سمیه – کد 529 (قابل پرداخت در شعب سراسر کشور) پرداخت کنین و همراه با فرم اشتراک به آدرس تهران – صندوق پستی 5563 – 15857، مجله زنان پست کنین.
در مورد فرم اشتراک فکر کنم بشه با مسئولین مجله کنار اومد! چون من اسکنر ندارم. به هر حال شاید بشه از همین شماره حساب واسه کمک استفاده کرد.

لینک
راستی من اینجا رو تازه کشف کردم، دوست دارین یه نگاهی بهش بندازین؟