فریبا

روزی که گذشت مصادف بود با سالروز مرگ عزيزی که من اونو ۱۹ سال پيش از دست دادم. ميدونم تا ننويسم کی بوده و توی زندگی من چه نقشی داشته هيچ فايده‌ايی نداره که از نبودنش بگم. فقط ميخوام اينو بدونين که فريبا با بودن و حتی نبودنش مسير زندگی منو تغيير داد. شايد باور نکنين ولی من کلی از رشد شخصيتی خودم رو مديون اون هستم.
فريبا رو اصفهان به خاک سپردن. خيلی دلم ميخواست امروز ميتونستم سر مزارش باشم. اما نشد…
اين يه ادای دين بود از طرف من بهش و به تمام کسايی که دوسش داشتن… که ميدونم کم نيستن.