خط خطی دوست دارين؟

اين لينک جالب رو رنگين کمان بهم معرفی کرده…. نميدونم قبلا ديدنش يا نه. به هر حال آلوشای من که خيلی خوشش اومد!