شکوفه سیب، شکوفه هلو

امروز پسرم رو فرستادم تا بره دم در یه بسته رو بگیره و پولش رو بده و بیاد. خودمم از پنجره آشپزخونه نگاش میکردم تا مشکلی پیش نیاد.

تا حالا شده قربون صدقه قد و بالای بچه تون برین؟……….