نظرخواهی

دلم براتون تنگ شده خیلی. زیاد هم ایمیل میاد که چرا نظرخواهی نمیذارم. بلاخره دلایلی دارم واسه خودم. هنوزم احساس راحتی نمیکنم… اما باشه.. اینجام یه نظر خواهی واسه شما، هر چی دوست دارین بنویسین خوب…
پیوست: شمارنده به من میگه که همه هستین! این نظرخواهی فقط بخاطر چاق سلامتیه! از نزدیک… نه اثبات حضورتون.