لینکهای زنانه ها

لینک بدم به دو تا مطلب. اول وبلاگ خانوم منیرو روانی پور که نویسنده قابلی هستن و من شخصیت و شجاعت ایشون رو تحسین میکنم و بعد هم فیلم خانه سیاه است از فروغ فرخزاد نازنین که برای خیلیها تا حالا امکان دیدنش فراهم نبوده…
هر دو لینک از وبلاگ زنانه ها گرفته شدن.