کلک های کهنه

چند روز پیش دوستم میگفت که به دخترش گفته هر وقت دروغ بگه دماغش مثل پینوکیو دراز میشه. بعد متوجه شده که دخترش هر وقت داره دروغ میگه هی دستش رو میکشه رو دماغش ببینه دراز شده یا نه. یادم افتاد به بچگی های خودم. مامان منم بهم میگفت: «اگه دروغ بگی من از چشمات میفهمم.» خوب منم هر وقت میخواستم دروغ بگم چشمامو میبستم….
بعضی کلکا همیشه جواب میدن!