مهمونی

به چیزی مهمونتون کنم؟
خب البته من اینو از وبلاگ آن سوی مه برداشتم… میگن تازگیا مجاز شده!؟ شما هم گوش کنین.