ارتباط مستقیم

اگه ازتون بخوام یه اسم خوب واسه کتاب نوشی و جوجه هاش بهم بگین، چه اسمی رو پیشنهاد میکنین؟
دوست دارین واسه همه متنا نظر خواهی بذارم یا همین روالی که الان هست خوبه؟