حذف و اضافه

اینجا مطلبی بود که میخواستم اون رو ادامه بدم… بعد منصرف شدم. دوستی با کامنتش یادم آورد که خودم یه روزی بهش گفتم: «اگه دقت کنی چیزهای بهتری هم واسه دیدن هست.»
اون قسمت از نوشته رو که بعد اجتماعی داشت میذارم، قسمت شخصیش رو پاک میکنم. منو ببخشین، میخوام چیزای بهتری رو ببینم و به شما نشون بدم…