بابا

من عشق به بچه هام رو از پدر و مادرم یاد گرفتم. یاد گرفتم که دوست داشتن قشنگترین خصلت آدماس. یاد گرفتم که هیچی قشنگتر از آفرینش و عشق نیست… من با این پدر و مادر عشق بدون چشمداشت رو یاد گرفتم. یاد گرفتم که چطور میشه عاشق بود و تصاحب نکرد. یاد گرفتم میشه پا به پای بچه ها نشست و بازی کرد و خندید و احساس حماقت نکرد. من توی خونه زن و شوهری بدنیا اومدم که، سنگ اول بنای زندگیشون رو عشق به بچه ها قرار داده بودن…
کمتر از بیست و چهار ساعت پیش، قلب بابای مهربونم، که توش چیزی بجز عشق نبود، ایستاد.
بابا رفت….. اون هر کاری که تونست برای من کرد. هیچوقت دست از حمایت من برنداشت. هیچوقت منو فراموش نکرد. اون، بهترین پدری بود که من ممکن بود داشته باشم.
………………………….
بچه هاتون رو دوست داشته باشین. پدر و مادرهاتون رو دوست داشته باشین. همدیگه رو دوست داشته باشین. هیچ چیز جای آدمای رفته رو پر نمیکنه…..

ویران مهربونم… ممنونم از همدردیت… از صبح تا حالا هیچی به اندازه نوشته تو منو آروم نکرده بود…. خوب، خوب، میتونم میتونم میتونم……خوب…