خاله آزیتا

ظاهرا کسی با این موضوع مشکلی نداره… اما به نظرتون یه کمی خنده دار نیست که آلوشا دوستمو صدا میکنه «خاله قازیتا»؟!!