ایران و ایتالیا

من اینو توی وبلاگ خجسته دیدم. از ته دل خندیدم. همه‌ش با خودم فکر میکردم حکمتی در کار بوده که پرچم ایران و ایتالیا این قدر به هم شبیهن؟ میشه دوستایی که ساکن ایتالیا هستن یا حداقل یه مدت طولانی اونجا بودن به ما بگن که شباهت ما و ایتالیایی ها واقعا این قدر زیاده؟ زیاد حرف نرنم. خودتون برین نگاه کنین و مثل من و بچه هام بخندین!