عذر موجه

دو سه روزی تلفن خونه ما به دلیل مشکل مخابراتی قطع بود. امروز وصل شد. تنها کافی نت محل زندگیمونم از این قاعده خرابی مستثنی نبود. امروز دیگه اگه درست نمیشد، یه جوری بهتون خبر میدادم. منو ببخشین بخاطر تاخیر…
و یه چیزی که میدونستم و حالا مطمئن شدم اینه که… خیلی خیلی به من آرامش میدین. بخاطر بودن همه تون ممنونم…