مرخصی

سلام، ببخشيد. كامپيوتر من دچار مشكل شده، امروز فردا برمي‌گردم.

Advertisements