یک عضو جوان

دقت کردین کلمات واسه بچه ها بار معنایی خاصی دارن؟ دخترک من از هرچی خوشش بیاد میگه: «بستنیه!!» حتی اگه تخم مرغ عسلی صبحونه ش باشه!

راستی اینو هم بگم که دیروز ناشا نه تنها از هیچکدوم از پسرای جمع (پسرای زن تنها و آلوشای خودم) حساب نبرد، بلکه جهت دهی فکری به دخترک سپینود رو هم بعهده داشت، به همین دلیل هم از طرف جمع حاضر به لقب فمینیست افتخاری ملقب شد! ….
فکر میکنم با شلوغی دیروز بچه ها دوست قدیمی از صرافت ازدواج افتاده باشه!