جو سازی

با عرض معذرت ممکنه یه مدت کوتاهی (مثلا دو هفته) نظر خواهیمو بردارم. علتش هم خیلی ساده ست. به هیچ کدوم از ایمیلها نرسیدم جواب بدم و به هیچ کدوم از کامنتها هم همین طور. اما بعد از دو هفته یعنی بعد از چهاردهم مهر به بعد حتما نظرخواهی رو دوباره فعال میکنم.
راستی جو اول مهر شما رو هم گرفته؟