نامه های بی دلیل

امروز غروب وقتی با تعجب به اسم فرستنده ایمیل نگاه کردم و دیدم که از طرف خودم اومده و حاوی هیچ ضمیمه ایی هم نیست، با خودم زمزمه کردم واویلا! یه آدم بیکار دیگه، و وقتی ایمیل رو خوندم، از استعداد نویسنده (و فرستنده) نامه در استفاده از کلمات کثیف جا خوردم. شاید اگه دوستی برام اون ایمیل رو بررسی نمیکرد و به من اطمینان نمیداد که این یه شوخی احمقانه س و طرف فقط بلوف زده، هنوز در همون بهت و ناباوری اولیه بودم و راستش فقط وقتی کاملا آروم شدم که دیدم واسه نصفه نیمه و پرگلک* هم همین جریان پیش اومده و این مشکل، خاص من نبوده.
خلاصه کلام، اگه از طرف من براتون ایمیلی اومد که توش به شما یا هر کس دیگه ای توهین شده بود، لطف کنین و اونو به نیابت از من دیلیت کنین. اگه دوست داشتین منو هم باخبر کنین.
یه چیز دیگه، بعضی آدما شیفته جلب توجه هستن. کسی که این بازیهای عجیب و غریب رو هر از گاهی راه میندازه میخواد بهش توجه بشه. از من میشنوین بهترین راه از رو بردنش هم توجه نکردنه!

* یادداشت نوزده سپتامبر