کمی بیشتر از یه کم خوب

وضع مالیم امسال خیلی بهتر شده. شاید علتش این باشه که بعد از رفتن بابا از ایران، تا مدتها راه پول خرج کردن رو گم کرده بودم. امسال همه چیز آرومتره. مدارا رو یاد گرفتیم، ولخرجی هم خوب میکنیم!
اینا رو نوشتم که بگم تا حالا فکر نکرده بودم در مقایسه با مردم جهان در چه شرایط مالی هستم. تا اینکه اینو دیدم. شما هم اگه میخواهین برین جایگاه مالی تون رو توی این دنیای پهناور ببینین… مرسی از مهرداد بخاطر لینک.