پرنده کوچک گل بهی رنگی

یه وقتی توی یه فیلمی شنیدم، سوئیس که در همه جنگها به عنوان کشور بی طرف شناخته شد و همیشه در حالت صلح بوده، معروف به ساعتهای کوکو و شکلاتشه. اما یه کشوری مثل ایتالیا که همیشه درگیر جنگ بوده نوابغی رو به دنیا تحویل داده که درک کامل اونا هنوز ممکن نیست مثل داوینچی. حالا نمیخوام این جمله رو تحلیل کنم که ببینم درست بوده یا نه! اما با خودم فکر میکنم که نکنه یه وقتایی فشار و درگیری نتیجه ش شیرینتر از صلح و آرامش باشه؟! میگم نکنه همه چیز درست همون جوری که باید اتفاق بیفته داره اتفاق می افته؟…
خلاصه کنم حرفامو،… تبریک میگم خانوم عبادی. شاید این همه حق شما نباشه، شاید هنوز خستگی از تن شما در نیومده باشه، اما شما شادی رو امروز مهمون قلب من کردین. استوار باشین خانوم مثل همیشه… و بازم تبریک میگم…

LinktoComments(‹09876544019›)