کودکان افسانه ها می آورند

یه چیزی الان دیدم که ده دقیقه ای باعث خنده م شد. چند وقت پیش از طریق کانتر متوجه لینک دوستی شدم که به مطلب بارون میاد داده شده بود. به وبلاگشون که رفتم توی کامنتها دیدم که دوستی ایراد گرفته بود که چرا نوشته شده بارون میاد جرجر… یه لحظه فکر کردم و بعد براشون کامنت گذاشتم و نوشتم قدیما میگفتن بارون میاد شرشر، پشت خونه عمه م. وقتی که ما بزرگتر شده بودیم اینو کردن بارون میاد جرجر، پشت خونه هاجر!
حالا امشب که رفتم و بقیه کامنتها رو دیدم مردم از خنده. راست میگن بنده خداها. اصلش که این بوده، بارون میاد نم نم، پشت خونه عمه م! بعد از انفلاب شد بارون میاد شرشر پشت خونه هاجر!!
حالا منم قاطی کرده بودم و نوشته بودم بارون میاد جرجر، بعد تغییرش دادم به شرشر، تازه همین الان دوزاریم افتاد که باید بشه نم نم!

آقا ببخشین. من از نسل سردرگمی هستم. کیت کت که بشه تک تک، کارملا که بشه رنگارنگ، سارای توی کتاب اول که بشه اکرم، پینگ پنگ که بشه تنیس روی میز و….. باور کنین نم نم هم میشه جرجر!
فکرش رو که میکنم بازم از شدت خنده اشک به چشمام میشینه….