علف خرس

پیامهای بازرگانی حکایتی درست کردن تو خونه ما. تازگیا که تلویزیون، آگهی سرزمین عجایب رو نشون میده، ناشا با هیجان میدوه و بلند داد میزنه: «بخر!» حالا بگذریم از اینکه یه بار بچه ها رو سرزمین عجایب بردم و از قیمت بالای اسباب بازیایی که سوار شدن، بهت زده شدم، اینکه سرکار خانوم درخواست خرید شهر بازی رو داره، دیگه آخرشه!
خلاصه که بعد از چند بار اصطلاح جمله از بخر به ببر و عدم حصول نتیجه!، دفعه آخر وقتی گفتم: «مادر جون من پول ندارم برات سرزمین عجایب رو بخرم.» یه کمی تردید کرد و بعد با خوشی گفت: «بابا بخره!»

گفتین کجا جهیزیه قسطی میفروشن؟!!…