عطر زندگی

امروز واسه اولین بار به انگشتای کوچولوی دست و پای دخترکم لاک زدم. هر چند خودم مطلقا از لاک خوشم نمیاد اما نمیدونم چرا این قدر خوش خوشانم شده صبح تا حالا. همون حسی رو دارم که ده روز پیش وقتی آلوشا از مهد تکلیف شب* آورد خونه و با هم نشستیم انجامش دادیم داشتم… حالا هی بگین تنهایی نوشی رو کشت، بابا من سرشارم، سرشار….

* رنگ آمیزی بود!