هندوانه به شرط چاقو

حالا که صحبت خواستگاری و جهیزیه و این حرفا شد، میگم شما هم یه سر تشریف ببرین اینجا و شریک زندگیتون رو انتخاب کنین! فقط حیف که انتخاباش محدوده! (پسرمنم یکی انتخاب کرد!!!)
با تشکر از آراز عزیز بخاطر لینک.