شرمنده اخلاق ورزشکاریتون

دو تا سئوال!
1- کسی وبلاگی به اسم پدر تنها رو میشناسه؟
2- میشه به من لینکی رو معرفی کنین که بتونم از طریق مراجعه به اون متوجه بشم کجا به من لینک دادن؟ بجز کانتر البته.

خیلی خیلی ممنونم.