خنده های مادرانه

شما اگه دختر دو ساله تون به اتوبوس بگه ابودوس و به کامیون بگه اومیون و وقتی میخواد بگه سوار بشم بگه سوار بشینم، نه حالا جون من، شما اگه جای من بودین، هر دفعه خنده تون نمیگرفت؟