جل الخالق

میگم چطوریه که این بدقیافه میگه با لمس دماغش میتونه فکر ما رو بخونه، اونوقت من واسه کوچولوترین خواسته هام، باید کلی توضیح بدم، اونوقت آیا طرفم بفهمه، آیا نفهمه… هان؟!!

با تشکر از یه دوست ناشناس عزیز بخاطر معرفی لینک.