صورتحساب لطفا!آدرس: اقدسیه، ابتدای جاده لشکرک، سه راه ازگل، بلوار اوشان، کوی جنت، بلوار محک. مجتمع بیمارستانی – رفاهی محک.
زمان: چهارده آذر هشتاد و دو . ساعت یازده صبح تا پنج بعد از ظهر
تلفن تماس جهت پیش خرید بلیط ورودی: 2490544