هر کسی از ظن خود شد یار من

متنی رو نوشتم و بعدم دیلیتش کردم. علتش هرچی بود مهم نیست و اینکه چرا نوشتمش و چرا پاکش کردم… اما کامنتها رو گذاشتم بمونه به احترام اونایی که اومدن و خوندن و نظرشون رو گفتن.