هر گردی گردو نمیشهیه کمی بخندیم!
عکس از وبلاگ یک دیزی با دیزاینر
و راستی یه سری به اینجا بزنین، اگه به داستایوسکی علاقمندین.